Breadcrumbs

Báo giá thiết bị

 BÁO GIÁ THIẾT BỊ THUÊ

TT

Tên thiết bị

ĐVT

SL

Đơngiá

(VNĐ)Ngày

1

Đèn spotlight 150W

Chiếc

01

150k

2

Đèn spotlight 300W

Chiếc

01

150k

3

Đèn spotlight 650W

Chiếc

01

150k

4

Đèn spotlight 1kW

Chiếc

01

200k

5

Đèn spotlight 2kW

Chiếc

01

200k

6

Đèn kinoflo 1m2 (4 bank)

Bộ

01

500k

7

Đèn 6 bóng Diva

Chiếc

01

200k

8

Đèn4 bóng Diva

Chiếc

01

150k

9

Đèn 2 bóng Diva

Chiếc

01

150k

10

Đèn Daylight 575 W

Bộ

01

500k

11

Đèn Daylight 1k2 W

Bộ

01

700k

12

Đèn Daylight 2k5 W

Bộ

01

1.200k

13

Đèn Daylight 4k W

Bộ

01

2.500k

14

Đèn Daylight 575w (thường)

Bộ

01

400k

15

Đèn Daylight 1k2 W(thường)

Bộ

01

500k

16

Boom ngồi 4m

Bộ

01

700k

17

Boon tay 1,5m

Bộ

01

400k

18

Dolybàncótrụ,ghếngồi

Bộ

01

1.000k

19

DolyThường

Bộ

01

500k

20

Bộđàm

Bộ

01

50k

21

PhảnQuang

Chiếc

01

100k

22

Cờ, lụa trắng/đen

Chiếc

01

100k

23

Chân stand

Chiếc

01

80k

24

Chân Daylight

Chiếc

01

100k

25

Kẹp đèn các loại

Chiếc

01

80k

  BÁO GIÁ THIẾT BỊ THUÊ

TT

Tên thiết bị

ĐVT

SL

Đơngiá

(VNĐ)Ngày

1

Red scarlet (Máy +rigtilta +Chânvinten )

Bộ

01

4000k

2

Red scarlex (Máy +rigtilta+Chânvinten + matbox +monitor17in + Flocus)

Bộ

01

4500k

3

Canon C300 + rig + chân

Bộ

01

3500k

4

Canon 5 D III

Body

01

600k

5

Canon 5 D II

Body

01

350k

6

Canon 6D

Body

01

350k

7

Lens ANGENIEUX . PL 25-250

Lens

01

1500k

8

Len ZE 25 F2.8

Lens

01

300k

9

Len ZE 35 F2

Lens

01

300k

10

Len ZE 50 F2 marro

Lens

01

300k

11

Len ZE 85 F1.4

Lens

01

300k

12

Len ZE 100 F2 marro

Lens

01

300k

13

Len Canon 24 F1.4

Lens

01

200k

14

Len Canon 35 F1.4

Lens

01

200k

15

Len Canon 50 F1.2

Lens

01

200k

16

Len Canon 85 F1.2

Lens

01

200k

17

Len Canon 24-70 F2.8

Lens

01

200k

18

Len Canon 70-200 F2.8

Lens

01

200k

19

Len Canon 16-35 F2.8

Lens

01

200k

20

Len Nikon 400 F2.8 AFs ii

Lens

01

2000k

21

Monitor 17 inh

Chiếc

01

500k

22

Chân video ( chén 100)

Chiếc

01

300k

23

Chân Baby ( chén 100)

Chiếc

01

200k

24

Chân mini Baby (chén 100)

Chiếc

01

200k

25

Sliden 1.2m

Chiếc

01

200k

26

Sliden cong 1.5m

Chiếc

01

200k